Opracowanie konstrukcji i budowa łyżki kruszącej dla koparek o masie do 6 ton

Projekt badawczy współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu

Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚ

 

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnego modelu łyżki kruszącej przeznaczonej do pracy z uniwersalnymi koparkami o masie całkowitej do 6 ton. Model łyżki kruszącej zostanie wprowadzony do oferty produktowej firmy GOSTER, będzie stanowić ofertę dla przedsiębiorstw budowalnych z segmentu MŚP, które w prowadzonej działalności wykorzystują popularne koparki o masie do 6 ton

 

Planowanym efektem projektu jest uruchomienie produkcji modelu łyżki kruszącej, dzięki której w krótkim czasie, bezpośrednio na miejscu realizacji inwestycji budowalnej pozyskiwany będzie pokruszony materiał budowlany pochodzący z  bloczków betonowych, cegieł, kamieni, kostek brukowych. Pokruszony odpad posłuży do utwardzenia terenu lub pod budowę fundamentów.

 

Wartość projektu wynosi 493 230 zł w tym wkład Funduszy Europejskich 340 000 zł