Fundusze Europejskie - Inteligentny Rozwój

Firma GOSTER jest beneficjentem projektu „Opracowanie innowacyjnego modelu wibratora bezprzekładniowego oraz przesiewacza do recyklingu odpadów” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Działania 1.1.Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Zapytania ofertowe: