PRZESIEWACZE

Przesiewacze serii GFF służą do wysokoefektywnego przesiewania materiałów trudno przesiewalnych, wilgotnych, zbrylających, powodujących zalepianie sit. W wielu przypadkach jest możliwe zastąpienie procesu przesiewania na mokro - przesiewaczem FLIP-FLOW (FLIP FLOP) - eliminując obwód wodny.

Katalog produktu

pobierz

Efektywność

Dzięki zastosowaniu systemu podwójnego podbijania sit FLIP FLOW (FLIP FLOP) materiał przesiewany jest efektywniej, wydajniej oraz nie powoduje efektu zaklejania się sit. Przesiewacz może być budowany w systemach jedno, dwu lub trzy pokładowym z systemem FLIP FLOW (FLIP FLOP) w zależności od potrzeb na jednym lub dwóch pokładach.
Przyspieszenie na pokładzie przesiewacza flip flow dochodzi do 50g (standardowy przesiewacz 5g).

FLIP FLOW przesiewanie

Recykling:

 • Stałe odpady komunalne
 • Budownictwo
 • Kruszywo Szkło / Stłuczka
 • Resztki żywności i materiałów organicznych
 • Żużel • Kompost
 • Wyroby z drewna
 • Zrębki, trociny i drewno
 • Pulpa Przeróbka Minerałów / Kruszywo
 • Piasek • Ruda Żelaza / Ruda Miedzi
 • Węgiel, koks i rudy żelaza - miał • Wapień i dolomit
 • Przesiewanie gleby
 • Bazalty
 • Gips

Wideo